Αναπτυξιακός Νόμος

Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 περιλαμβάνει συνολικά 13 καθεστώτα ενισχύσεων, που εστιάζουν σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

 • Τεχνολογική αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων
 • Εισαγωγή νέων ψηφιακών λειτουργιών και διαδικασιών
 • Συνδυασμό μεθόδων παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

 • Κυκλική οικονομία
 • Βιώσιμη ανάπτυξη
 • Τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος
 • Ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρηματικών μονάδων

3Νέο Επιχειρείν

 • Πρωτογενή παραγωγή
 • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Έρευνα και εφαρμοσμένη καονοτομία
 • Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός
 • Μεταποίηση λοιπών προϊόντων πλήν γεωργικών
 • Εφοδιαστική αλυσίδα

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

 • Παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ για οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή
 • Επενδύσεις για ίδρυση νέων επιχειρήσεων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας
 • Επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας
 • Επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας, οικονομικά προσιτή καθαρή ενέργεια, αποθήκευση ενέργειας, μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 • Επενδύσεις για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία
 • Επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

 • Ανάπτυξη τεχνολογίας
 • Παραγωγή καινοτόμων προϊόντων
 • Αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας
 • Αύξηση απασχόλησης και δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

 • Πρωτογενής παραγωγή
 • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

Ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Εξωστρέφεια και εξαγωγική δραστηριότητα σε ποσοστά που ορίζονται στην πρόσκληση

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

 • Ίδρυση ή επέκταση ξονοδοχειακών μονάδων 4 τουλάχιστον αστέρων
 • Εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων σε αναβάθμιση τουλάχιστον 3 αστέρων
 • Επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων που έχουν διακόψει την λειτουργία τους
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό κατασκηνώσεων τουλάχιστον 3 αστέρων
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύγχρονων τουριστικών καταλυμάτων
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

 • Συνεδριακά κέντρα
 • Γήπεδα γκολφ
 • Τουριστικοί λιμένες
 • Χιονοδρομικά κέντρα
 • Θεματικά πάρκα
 • Εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού
 • Κέντρα αναζωογόνησης (spa)
 • Κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού
 • Ορειβατικά καταφύγια
 • Αυτοκινητοδτόμια
 • Αγροτουρισμός/Οινοτουρισμός/Γεωτουρισμός ή πολυλειτουργικά αγροκτήματα
 • Τουριστικά καταλύμματα στην ύπαιθρο τύπου Glamping
 • Καταδυτικός τουρισμός

11. Μεγάλες επενδύσεις (πλην αγροδιατροφής και τουριστικών)

Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό άνω των 15.000.000 €

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

 • Μικροηλεκτρονική
 • Υπολογιστές υψηλής απόδοσης
 • Συσσωρευτές
 • Διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα
 • Κυβερνοασφάλεια
 • Προσωποποιημένη ιατρική & υγεία
 • Βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
 • Υδρογόνο
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων

13. Επιχειρηματικότητα 360

Στόχος αυτού του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών που μπορούν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο και δεν εντάσσονται σε κάποιο από τα εξειδικευμένα καθεστώτα.

Προκηρύξεις

 • Η αξιολόγηση για το κάθε καθεστώς θα είναι άμεση ή συγκριτική.
 • Στα καθεστώτα με την άμεση αξιολόγηση, η προκήρυξη θα είναι ετήσια.
 • Στα καθεστώτα με την συγκριτική αξιολόγηση, θα ανακοινώνονται προκηρύξεις ανά τρείς μήνες, χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Είδη ενισχύσεων

 • Οι μεγάλες (ΜΓ) και μεσαίες (ΜΣ) επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν με επιχορήγηση μόνο στα καθεστώτα Νέο επιχειρείν & Αναπτυξιακή μετάβαση.
 • Για τις μικρές (ΜΚ) επιχειρήσεις το ποσοστό της επιχορήγησης ορίζεται ως ποσοστό των μέγιστων εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.