Πράσινος Αγροτουρισμός

Με ποσοστά ενισχύσεων έως 50% για την δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων σε συνδυασμό με την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, το πρόγραμμα του Πράσινου Αγροτουρισμού, του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας 2022-2025.Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίζεται η περίοδος από 5/7 έως 30/09/2022. Βασικά στοιχεία προγράμματος:1) Δημόσια ενίσχυση: 49.006.000,00 €2) Δικαιούχοι: …

Πράσινος Αγροτουρισμός Read More »

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “ Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων” από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η δράση στοχεύει στην αύξηση της συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων, στη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000,00 ευρώ.

Πράσινος Αγροτουρισμός

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Πράσινος Αγροτουρισμός” από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν το οποίο αναδεικνύει και προωθεί τα τοπικά προϊόντα.

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 ευρώ.

Επανεκκίνηση Εκδηλώσεων

Σκοπός της δράσης είναι η επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων επιχειρήσεων από την πανδημία, στους κλάδους της ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων, γυμναστηρίων και σχολών χορού.

Επιχορήγηση Λογιστών & Φοροτεχνικών

Ενίσχυση Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ώστε να ανταποκριθούν άμεσα στις ανάγκες ψηφιακού εκσυγχρονισμού τους.

Ενίσχυση Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Νοτίου Αιγαίου

Δράση ενίσχυσης επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου, η οποία έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.