Η Εταιρεία

Η ERGON Fair Value είναι μία νεοσύστατη εταιρία που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους τομείς της διασφάλισης της ποιότητας και της οργάνωσης επιχειρήσεων.
Ιδρύθηκε από στελέχη με πολυετή εμπειρία και υψηλή κατάρτιση στο συμβουλευτικό και χρηματοκοικονομικό κλάδο, διασφαλίζοντας τη γνώση στις τάσεις και τους μηχανισμούς της αγοράς και την παροχή υπηρεσιών με έγκυρο και υπεύθυνο τρόπο.
Στηρίζοντας έμπρακτα το αναπτυξιακό πλάνο των πελατών της, η ERGON Fair Value προσφέρει επιτυχημένες και καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους εξασφαλίζοντας βέλτιστα αποτελέσματα.
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του προσωπικού σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό στη διαχείριση των επιχειρηματικών έργων και την τήρηση των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της Ergon και το κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά.

Πάντα επί το Ergon για

την ανάπτυξη του Ελληνικού Επιχειρείν

την ενίσχυση Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας

τη χάραξη αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής στρατηγικής

Στηρίζοντας έμπρακτα το αναπτυξιακό πλάνο των πελατών της, η ERGON Fair Value προσφέρει επιτυχημένες και καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους εξασφαλίζοντας βέλτιστα αποτελέσματα. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του προσωπικού σε συνδυασμό με τον επαγγελματισμό στη διαχείριση των επιχειρηματικών έργων και την τήρηση των απαιτούμενων χρονοδιαγραμμάτων, αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της Ergon και το κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά.

 • Πράσινος Αγροτουρισμός
  Με ποσοστά ενισχύσεων έως 50% για την δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων …

  Πράσινος Αγροτουρισμός Read More »

 • Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων
  Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “ Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων” από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η δράση στοχεύει στην αύξηση της συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων, στη βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές καθώς και στη βιώσιμη ανάπτυξη και αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων και στην ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 181.521.000,00 ευρώ.
 • Πράσινος Αγροτουρισμός
  Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα “Πράσινος Αγροτουρισμός” από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Η δράση αφορά επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν το οποίο αναδεικνύει και προωθεί τα τοπικά προϊόντα. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 ευρώ.

Πελάτες μας